SeaweedFS


SeaweedFS

SeaweedFSopen in new window 是开源分布式文件系统,适合储存小文件。Crawlab 是一个分布式爬虫管理平台,而 SeaweedFS 可以作为节点的间脚本或程序文件同步介质。

更多信息,请查看 GitHub 上的 wikiopen in new window